Wybierz klub
Menu
Kup karnet Zaloguj się

Ważna informacja dla osób z karnetami Calypso Fitness

Drogi Klubowiczu,

dnia 31.07.2023 r. zmienił się operator Twojego klubu Calypso Fitness. Twój Klub będzie działał pod marką My Fitness Place. Co najważniejsze, z perspektywy Klubowicza nic się nie zmieni. Twój klub fitness dalej funkcjonuje bez zmian z tym samym zespołem, ulubionymi instruktorami i trenerami oraz grafikiem grupowych zajęć fitness. Dalej masz dostęp do wszystkich usług, zgodnie z Twoją umową i możesz korzystać z nich na dotychczasowym zasadach. Cieszymy się, że dołączasz do społeczności naszych Klubowiczów. My Fitness Place posiada już 17 lokalizacji w Krakowie, Opolu, Sosnowcu i Bielsku-Białej. Grafik fitness sprawdzisz na stronie: myfitnessplace.pl

Na Twoje pytania oraz potrzeby odpowie zespół Działu Obsługi Klienta: e-mail: dok@conceptselfinvestment.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota prawna

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2023 r. spółka Concept Self Investment Sp. z o.o. przejęła od Calypso Fitness S.A. następujący klub:

1) Calypso Fitness Club Kraków Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków.

Co się zmieni ?

Zmienia się nazwa i adres siedziby podmiotu, który będzie świadczył usługi, a także, który jest administratorem danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje w tym zakresie:

W dniu 31 lipca 2023 r. w trybie art. 529 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w wyniku przeprowadzenia procedury podziału przez wydzielenie Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 427 (02-801 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400719, NIP: 5252519684, REGON: 145874896, nastąpiło przeniesienie na spółkę Concept Self Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejskim 2 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000839110, NIP 9512500897, REGON 385959715, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Calypso Fitness S.A., obejmującej aktywa i pasywa związane z funkcjonowaniem następującego klubu fitness:

1) Calypso Fitness Club Kraków Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków.

Na skutek opisanej powyżej procedury wydzielenia, Concept Self Investment Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Calypso Fitness S.A. wynikające m.in. z zawartej z Tobą umowy, w związku z czym doszło do zmiany nazwy i adresu siedziby administratora Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej jako „RODO”). Oznacza to, że od dnia 31 lipca 2023 r. administratorem Twoich danych osobowych jest Concept Self Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez mail: iod@conceptselfinvestment.pl lub listownie pod adresem Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Concept Self Investment dane osobowe”.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w celach: i) związanych z wykonaniem łączących nas umów, w tym w szczególności o świadczenie usług Klubu; ii) związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych; iii) związanych z dodatkowymi formami weryfikacji tożsamości; iv) wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celach: dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami; ułatwienia korzystania z naszego serwisu; marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie; prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o tym, w jaki sposób administrator przetwarza dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności

 

Grafik zajęć i szczegółowe informacje o klubie znajdziesz TUTAJ 

Zakup karnetów online będzie możliwy od 1.08.2023 r.

 

Do zobaczenia w klubie! 

Zespół My Fitness Place